Arama

 Çocuğu Okula Hazırlamaya Yönelik Etkinlikler
Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir hazır oluşu gerektirir.
Normal şartlar altında 72 ayını doldurmuş çocukların bu hazır oluş düzeyine ulaşmış olması
beklenir. Çocuk doğal gelişim sürecinde sürekli bir değişim içindedir. Bu süreçte çocuğun
sözü edilen gelişim alanlarında öncelikle ailesi, sonra eğitim kurumlarında aldığı eğitimle
desteklenmesi hazır oluş düzeyini olumlu etkiler.
1.2.1.Okula Başlayacak Olan Çocukların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler
Kalem kullanmak (Çeşitli çizimler, şekiller yapabilme, adını yazabilmek vb.)
Dikkat süresi gelişmiş olmalıdır.
Kendi kendine giyinmek(Fermuarını çekmek, düğmesini iliklemek,
ayakkabısını
Bağlayabilmek vb.)
Sırada dik ve belli bir mesafede oturmak.
Tuvalet kontrolünü yapabilmek.
Kendi temizliğini yapabilmek.
Resim1.2: Çocuk okula hazırlık döneminde kalem kullanmayı bilmeli.
Sosyal iletişim kurallarını bilmek ve uygulamak.(Yardımlaşma,sıra olma vb).
Teneffüslerde kendini korumak, dengeli hareket etmek.
Kendi sorumluluğunu taşımak
Aile içindeki sorumluluklarını yerine getirmek.
Anneden ve evden kolay ayrılabilmek.
6
Resim1.3:Sosyal kurallardan sıra olma
Anneden ayrı olduğu için kırıklık duymamak.
Öğretmen ile iletişim kurabilmek.
Öğretmenin verdiği talimatlara uymak.
Diğer çocukların varlığına katlanabilmek ve onlarla baş edebilmek.
Kendini ifade etmek.
Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim kurabilmek.
Ana ve ara renkleri,10 a kadar sayıları,temel geometrik şekilleri bilmek ve ifade
etmek.
1.2.2.Çocuğu Okula Hazırlamaya Yönelik Etkinlikler
Okula başlayacak çocuğa bu yeterlilikleri kazandırabilmek için yapılabilecek
etkinlikleri gelişim alanlarına göre şöyle gruplandırabiliriz.
Duygusal Alan ile İlgili Etkinlikler
• Kendine güven, özgüven, özdenetim sağlamaya yönelik becerileri
geliştirecek etkinlikler.
(Kendini tanımak, sevmek, olumlu düşünmek,iyimser olmak.)
• Kendi duygularını tanıma ve ifade etmeye yönelik becerileri geliştirecek
etkinlikler.
• Başkalarının duygularını anlama, empati kurma becerilerini geliştirecek
etkinlikler.
7
Resim1.4:Duygusal tepkilerin kontrolü çocuğa öğretilmelidir.
• Duygusal tepkilerini kontrol etme becerilerini geliştirmeye yönelik
etkinlikler.(Kızgınlık, öfke, ağlama, korku, utangaçlık, çekingenlik,
umutsuzluk vb.
Resim1.5:Korku ve endişe duygusu Resim1. 6 :Kızgınlık duygusu
Şekil11: Öfke ve saldırganlık duyguları
8
Etkinlik: Ben şimdi ne yapacağım
Etkinlik duygusal gelişimde özdenetimi geliştirmek ve desteklemek amacıyla
uygulanabilir. Etkinliği kendi arkadaş gruplarınızla yaptıktan sonra yaş düzeylerine uygun
öykülerle erken çocukluk eğitimi alan gruplara uygulayınız.
Aşağıda problem bir durum verilmiştir. Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
Çocuk cips yemekten çok hoşlanıyordu. Ailesi O’na cipsin zararlarını sürekli
anlatıyordu. Çocuk bunu anlamaya çalışıyordu. Ogün annesi çocuğu bakkala gönderdi
ekmek almasını ve artan parayı eksiksiz olarak getirmesini istedi.Çocuk bakkala gitti ekmek
aldı.Rafta duran cipslere baktı .Canı yemek istedi.Ben şimdi ne yapacağım ? diye düşünmeye
başladı.
Sonunda …………………………………………………………………
Çocuğun ne yaptığı hakkında tahminler yürütünüz.
Yapması gereken doğru davranışı tartışınız.
Neden yanlış yaptığını veya neden doğru davrandığını tartışınız.
Etkinlik: Özdenetimi araştıralım
Duygusal ve sosyal gelişim açısından önemli olan özdenetim hakkında araştırma
yapınız.
Özdenetim nedir?
Özdenetim nasıl kazandırılabilir?
Ben özdenetim yapabiliyor muyum?
Özdenetim benim yaşantıma nasıl katkı sağlar?
Araştırma sonuçlarınızı çeşitli resim fotoğraf, öykü ve güzel sözlerle destekleyiniz.
Sınıfınızda sunarak arkadaşlarınızla paylaşınız
Öz bakım Becerileri ile İlgili Etkinlikler
• Kendi işini yardımsız olarak yapma becerisi kazandırmaya yönelik
etkinlikler.
• Tuvalet, el-yüz temizliğini yardımsız yapma becerisi kazandırmaya
yönelik etkinlikler.
9
• Giysilerini yardımsız giyip çıkarma becerisi kazandırmaya yönelik
etkinlikler.
• Eşyalarını toplama becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler.
• Kendi sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler.
Etkinlik: Sınıfınızdan bir arkadaşınızı grubu yönlendirmek üzere seçiniz.
Beyin fırtınası yöntemi ile kazanmış olmanız gereken alışkanlıklarınızı tahtaya
yazınız.
Alışkanlıklarınızın her birinin ne işe yaradığını yazınız.
Alışkanlıklarınızın her birinin kimin yararına olduğunu yazınız.
ÖRNEK:
ALIŞKANLIKLARIM NE İŞE YARAR BU ALIŞKANILIĞIM
KİMİN YARARINADIR?
TV yi sınırlı izleme
Cep harçlığını planlı kullanma
Zararlı alışkanlıklardan uzak durma
Spor yapma
Düzenli diş fırçalama
Odayı düzenli tutma
Derslerini zamanında yapma
Aynı çalışmayı erken çocukluk eğitimi sırasında çalışacağınız gruplar için tekrar
ediniz.
5-6 Yaş çocuklarına hangi alışkanlıkları kazandırmalıyız sorusu için beyin fırtınası
yapınız. Ne işe yarayacağını ve kime fayda sağlayacağını belirleyiniz.
Uygulama anaokulunuzda mümkünse 6 yaş çocukları ile konu ile ilgili uygulama
yapınız.
Giysilerini yardımsız çıkarma, el yüz yıkama,diş fırçalama,yiyecekleri yıkamadan
yememe,abur cuburdan uzak durma vb. alışkanlıkların kendileri ve aileleri için yararları ile
ilgili öyküler oluşturarak uygulamanızı tamamlayınız.

Benzer Yazılar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yaz...

İsim :