Arama

 

Psiko- motor Alan ile İlgili Etkinlikler
• Büyük kas motor gelişimini destekleyici etkinlikler;
o Dengeli yürümek, koşmak
o Farklı hareketler yaparken beden dengesini korumak
• Koordineli hareket etme becerilerini geliştirici etkinlikler
o Engellerle karşılaştığında seri ve çabuk hareketler yapmak
o Vücut organları arasında koordinasyonu sağlamak
Resim 17:İnce motor etkinliklerden çizgi çalışmaları Resim1.8:Kağıt kesme etkinliği
• El-Göz Koordinasyonu ve İnce Motor Beceriler ile İlgili Etkinlikler
• Nesneleri manupüle etmek (Bir kaptan diğerine aktarma, makas
tutma vb.).
• Düzgün kalem tutmak.
• Çizgileri birleştirmek.
• Çizgileri kopya etmek.
• Kesme, katlama vb. etkinlikler.
12
Bilişsel ve Dil Alanı ile ilgili Etkinlikler
• Algı, dikkat, bellek ve hafıza, yaratıcılık, akıl yürütme, problem
çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler.
• Matematik becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler.
o Nesne saymak, rakam tanımak.
o Basit düzeyde toplama ve çıkarma işlemleri yapmak.
o Renk, şekil vb kavramları öğrenmek.
o Gruplandırma,sınıflandırma,sıralama yapabilmek.
o Neden sonuç ilişkileri oluşturabilmek.
o Muhakeme yapabilmek
Şekil 1.3:Matematik etkinlikleri
Etkinlik: Üzerinde değişik şekiller olan 10 çift kart hazırlayınız(Toplam yirmi
kart).Kart üzerindeki şekilleri inceleyiniz. Kartları belli bir sıraya göre ters çevirerek
yerleştiriniz. Oyuna kura çekerek bir arkadaşınızla başlayınız. Bir kart çevirip eşinin nerede
olduğunu hatırlamaya çalışınız. Yanılana kadar devam ediniz. Sonra sırayı diğer
arkadaşınıza veriniz.
13
Etkinlik: Bilişsel gelişim alanında sayı kavramı ile ilgili bir örnek. Verilen nesne
kadar sayı yandaki sütuna yazılmalıdır.
(Yönerge çocukların anlayacağı ve dikkat çekici bir şekilde verilmelidir. Sayı kartları
hazırlayınız. Çocukların uygun olan sayıyı kartlar içinden seçerek ilgili bölüme
yerleştirmesini isteyiniz. Sayı yazabilen çocuklar uygun sayıyı ilgili bölüme yazabilirler.)
1 2 3 4 5
Şekil1.4: Bilişsel alanda sayı kavramına örnek bir etkinlik
• Bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler.
• Problemi tanımlamak.
• Hipotezler kurmak.
• Gözlem,deney,uygulama yapmak,hipotezleri sınamak.
• Elde edilen verileri yorumlamak.
• Sonuçlar oluşturmak.
• Analiz-sentez yapabilmek.
• Tümevarım, tümden gelimsel düşünmek.
14
Etkinlik: Donmuş maddeler ısındıklarında yumuşar ve erirler.
Problem: Buz donmuş bir maddedir. Buz her zaman aynı hızda mı eriri?
Hipotezler: Buz her zaman aynı hızda erir.
Buz her zaman aynı hızda erimez.
Deney: İki kavanoz alınız. Birinin etrafını bezlerle sarınız. İki buz kalıbını
kavanozlara koyunuz Ağızlarını kapatınız. Sıcak bir odada bırakınız.
Tahmin yürütme: Bezle sarılı kavanozdaki buz daha çabuk erir.
Diğer kavanoz daha çabuk erir.
Sonuç: Kavanozları kontrol ediniz sonucu görünüz.
Neden –sonuç ilişkisi. Bezle sarılı kavanozdaki buz geç eridi; çünkü dışarıdaki ısı
bezden geç geçti.
Resim 1.9:Dil gelişimi etkinlikleri anlatma ve ifade etme becerilerini geliştirir.
• Dil Gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler
o Kelime hazinesini zenginleştirmek.
o Türkçeyi düzgün kullanmak.
o Kelimeleri doğru telaffuz etmek.
o Sesinin tonunu ve hızını ayarlamak.
o Aynı sesle başlayan,biten kelimeler üretmek.
o Anlatma ve ifade etme becerilerini geliştirmek.
15
Etkinlik: Kelime Üretme Oyunu.
Sınıf içinde bir oyun grubu oluşturunuz.(Sınıf mevcudunuz az ise tüm öğrenciler
katılabilir)
Bir grup başkanı seçiniz. Başkanınızla birlikte bir harf belirleyiniz. ÖrnekA harfi ile
başlayan kelimeler üretiniz. ÖrnekAyakkabı, armut vb. (kelime belirleyeceğiniz bir sürede
söylenmelidir.).Süre içinde söyleyemeyen oyun dışına çıkarınız ve kazananı tebrik ediniz.
Aynı oyunu “A” harfi ile biten sözcükler için (Örnek: elma )“A” ile başlayan ve “A”
ile biten sözcükler için(Örnek: Ayna oynayabilirsiniz.)
Bu etkinliği erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışacağınız gruplarda
uygulayabilirsiniz.
Etkinlik:Doğaçlama
Sınıfınız beşer kişilik gruplar oluşturunuz. Küçük kartlara birer tane kelime
yazınız(Her öğrenciye bir kelime olacak şekilde kart sayısını belirleyebileceğiniz gibi grup
sayısına göre de belirleyebilirsiniz.).Sırası gelen öğrenci bir kart çekerek çıkan kelime
hakkında önceden hazırlık yapmadan konuşmalıdır. Her öğrenci için belirli bir süre veriniz
(En az bir dakika olabilir.). En etkili konuşan kişi ve grubu ödüllendiriniz.
Aynı çalışmayı okul öncesi gruplarda da uygulayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken
nokta çocukların düzeyine uygun kelimelerin seçilmesidir.
16
Etkinlik: Çocuğu okula hazırlamaya yönelik etkinlikleri gelişim alanları ile
eşleştiriniz.

Benzer Yazılar

Yorumlar

  • bu diyor ki:

    offfffffffffffffffffffffffffffff

Yorum yaz...

İsim :