Arama

Öğrenme faaliyetinde kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, öğretmen çocuk ilişkisini, arkadaş ilişkilerini kavrayabileceksiniz.
Okulda çocuğun ruh sağlığını etkileyen öğretmen çocuk ilişkileri, arkadaş
ilişkileri ve okul aile iş birliği ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız.
Kaynak kitaplardan, kişilerden, internetten yararlanarak yaptığınız araştırmanızı
resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı bir pano hazırlayınız ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. OKULDA İLİŞKİLER
3.1.Öğretmen Çocuk İlişkisi
Bir öğretmenin eğitimcilik kalitesi öğrencileriyle kurduğu iletişimin kalitesiyle
belirlenir.
Öğretme-öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için, iki kişi arasında(öğreten ve
öğrenen)çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir.Bu ilişkinin kurulabilmesi için öğretmenin
iletişim becerilerine sahip olması gerekir.
Öğretmen çocuk ilişkisinde en önemli iletişim becerisi DİNLEME dir.
Çocukları dinlerken göz kontağı kurulmalı onlarla aynı seviyede olunmalıdır
(Örnek: Eğilerek).Göz teması çocuğa önemli olduğunu hissettirir. Seninle ilgiliyim,
senin farkındayım, senin öğretmenin olmaktan mutluyum mesajını verir.
Konuşurken ve Dinlerken İnsanların Gözlerinin İçine Bak!
Ama Dalıp Gitmeden
Dinlerken iletişimi engelleyecek tutum içine girilmemelidir.
(Uyarmak, gözdağı vermek: Sessiz durmazsan ceza alırsın yargılamak, eleştirmek
,suçlamak: Çok dikkatsizsin,çok dağınıksın
Ad takmak alay etmek: Çok sulu gözlüsün, bebek gibi davranıyorsun gibi…
Sen dili yerine BEN DİLİ kullanmak sorunların çözümünde daha etkilidir.
AMAÇ
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ARAŞTIRMA
37
Ben dili kullanmanın yolu şudur:
Kabul edilmeyen davranışın tanımı+Duygu+Somut etki
Sınıfta çok gürültü olduğu zaman üzülüyorum, sesimin duyulmadığını
düşünüyorum.
Beğeni belirten olumlu ben iletileri de iletişimde çok etkilidir.
Kabul edilen davranış+Duygu+Somut etki.
Sınıfı yardımlaşarak toplamanıza çok sevindim, böylece oynamaya daha çok
vaktimiz olacak.
Etkinlik: Ben dili kullanmak.
Aşağıda verilen durumlara uygun ben dili kullanınız.
-Okul öncesi bir grupta öğretmen yardımcısı olduğunuzu düşününüz. Çocukların çok
gürültü yaptığı bir anda dahili telefondan idareciniz sizi arıyor. Sınıf içindeki gürültüden sesi
duyamıyorsunuz. Dışarı çıkarak konuşmanız da mümkün değil. İdarecinizden izin isteyip
çocuklarınıza
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………diyorsunuz.
-Gene aynı grupta çalışırken çocukların etkinlik sırasında boya kalemleri ile şakalaştıklarını
birbirlerine kalemle sataştıklarını görüyorsunuz.Çocuklarınızın yanına
gidip……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….diyorsunuz.
Öğretmen öğrencilerin ortaya koyduğu sonuçlar hakkında geri bildirim
vermelidir. Bir aferin, gülümseme, onayladığını belirten bir ifade gibi…
Öğretmen çocuk ilişkisinde güler yüzlü olmalıdır. Hoş bir gülümseme ile
öğrencileri selamlamak ilişkileri olumlu yönde etkiler.
Öğrenciye değerli ve önemli olduğunu hissettirmek bir görev değil, öğretmene
mutluluk veren bir iş olmalıdır. Öğrenciyi ismiyle çağırmak, özel günlerini
hatırlamak, iltifat etmek gibi…
Uygun zamanlarda öğrenciye dokunmak (fiziksel temas)onların hoşuna gideceği gibi,
güven verir.Eğitimci Dr. Hasan Yılmaz kitabında şöyle diyor.”Unutmayın,siz elinizle
öğrencinizin omzuna,başına değil,bir kalbe dokunuyorsunuz.”
38
Resim3.1:Öğrencisinin kalbine dokunan bir öğretmen
Öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurabilmenin en iyi yolu,
Önce onları duymak, dinlemek ve söylediklerini anlamaya çalışmaktır.
Etkinlik :Öğretmen çocuk iletişimin sırasında aynı seviyede olmadır.
Sınıf içinde ikili gruplar oluşturunuz.
Grup arkadaşınızla bir konu belirleyiniz. Siz sıranın üzerine çıkıp arkadaşınızla
konunuz hakkında konuşmaya başlayınız. Arkadaşınız size bakmalı ve siz dinlemelidir.
Belirlediğiniz süre boyunca(1 dakika)konuşmanızı sürdürünüz ve bitiriniz.
Sonra arkadaşınızla yer değiştirerek aynı uygulamayı yapınız.
Sonraki aşamada göz hizasına gelerek uygulamayı tekrar ediniz.
Her iki uygulamanın sizin üzerinizdeki etkilerini iletişim açısından karşılaştırınız.
Uygulama sonunda duygu ve düşüncelerinizi paylaşınız.
Çocuk gelişimi alanında çalışırken bu uygulamanın size ne gibi katkıları olacağını
tartışınız.
Çocukların yetişkin dünyasındaki fiziksel konumunu 1 dakika gibi bir süre yaşadınız.
Onların pozisyonları biz yetişkinlere göre hep böyle, bunu düşününüz ve aklınızdan
çıkarmayınız.
39
Resim 3.2: Öğretmen çocuk iletişiminde dokunmak ve göz kontağı kurmak gerekir
3.2.Arkadaş ilişkileri
3.2.1.Önemi
Arkadaş ilişkileri çocuğun evinde karşılanamayan en önemli gereksinimlerinden
biridir..Okula yeni başlayan çocuk için bir çok yeni arkadaş edineceği düşüncesi heyecan
vericidir.Okul çağındaki özellikle ergenlik çağındaki çocuklar için arkadaşlar anne babadan
daha önemlidir.Arkadaşları tarafından beğenilmek ve aranan kişi olmak yetişkinler
tarafından beğenilmekten daha önemlidir.
Bir çocuğun okulda arkadaşının olması ;Oyun oynarken ona eşlik edebilecek ,sınıfta
başına gelenler hakkında onunla konuşabilecek,,en son okul söylentilerini paylaşabilecek ve
bir sorunu olduğunda ,başı sıkıştığında ona yardımcı olacak başka çocuklar olduğu anlamına
gelir.
Arkadaş edinmek ve arkadaşlığını sürdürmek belli bir ruhsal olgunluğu gerektirir. Hiç
arkadaşı olmayan bir çocuğun ruh sağlığı sorunu olduğu söylenebilir. Arkadaş ilişkileri
çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemesinin yanı sıra özellikle çocukların ruh sağlığına
önemli katkılarda bulunur.
Resim 3.3:Arkadaşsızlık ruh salığını ekile
40
Resim.4:Arkadaşlık uyumlu ilişkileri öğretir.
Resim3.5:Farklı cinsten arkadaşlıklar da yapılmalıdır
Arkadaşlık
Toplumsal yaşamda ihtiyacı olan uyumlu ilişkileri öğretir.
İş birliğini öğretir, bunun yanında ezmeden, ezilmeden yarışma yeteneği
kazandırır.
Lider olma, yönetme, sorumluluk alabilme yeteneklerini kazandırır.
Akranlarıyla ortak olan ve farklı olan yönlerini görmesini ve kendini gerçekçi
olarak değerlendirmesini sağlar.
İnsanlarda beğenmediği nitelikleri hoşgörüyle karşılamaya alıştırır.
Bencilliğini yenmeyi öğretir.
Hem kendi cinsiyle, hem de karşı cinsle sürdürülen arkadaşlık ilişkisi ,cinsel
kimliğini pekiştirir.
41
Resim3.6: Arkadaşlık yalnızlığı giderir
Bencilliği yenmeyi,paylaşmayı öğretir
Etkinlik :Benim için arkadaşlık ne ifade eder?
Aşağıdaki etkinliği arkadaşlıklarınızı düşünerek yapınız ve sınıfta paylaşınız.
42
Şekil 3.1:.Arkaşlıklarım etkinliği
Aynı etkinliği okul öncesi gruplarla da yapabilirsiniz. Çocukların seviyelerine uygun
yönergelerle başlamaya dikkat ediniz.
3.3.Okul Aile İşbirliği
Okul aile işbirliği, bütün tür ve düzeydeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin
başarısının artmasında temel anahtarlardan birisidir. Öğrenci başarısının artması, katılım,
güdülenme, kendine güven ve davranışların değişmesini sağlamaktadır. Ayrıca çocukların
okul ve öğretmenlere karşı olumlu tutumlar geliştirmelerinde aile katılımı temel bir araçtır.
Okul-Aile İşbirliği
Eğitimsel değerlere dayalı olarak, aileleri, öğretmenleri, yöneticileri ve öğrencileri bir
araya getirerek eğitim ihtiyaçlarının uygun biçimde karşılanması için, bu grupların
birbirlerinden neler bekleyebilecekleri ve birbirlerine nasıl yardım edecekleri konusunda
görüş birliği sağlar.
Arkadaşlarımın
bana
katkıları………
…………..
Arkadaşlığın
güçlenmesi
için…………
………………
…………..
Bir arkadaşlığı
sürdürebilmek
için…………
……………….
Arkadaşlık……
………………
………..benzer
.Çünkü
Arkadaşlarımın
yaşamıma
kattığı
güzellikler……
…………..
Arkadaşımdan
öğrendiğim en
önemli
şey……………
……………
Arkadaşlıkta
benim
için…………ö
nemlidir.Çünkü

Benzer Yazılar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yaz...

İsim :